FATURA ADRESİ Gümüşhane Üniversitesi
Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü
Merkez/GÜMÜŞHANE
VERGİ DAİRESİ Gümüşhane V.D.
VERGİ NO 4250225321