Bütçe Hazırlama İş Akış Şemaları
Dava Takibi İçin İş Akış Şeması
Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü
iç kontrol iş akış şemaları
İhale süreci ile ilgili iş akış şemaları
Muhasebe işleri iş akış şemaları
Personel işleri iş akış şeması
Sermaye Artırımları İş Akış Şeması
Taşınır işlemleri ile ilgili iş akış şemaları