Adı Soyadı / Ünvan Görev(ler)
Prof. Dr. Halil İbrahim Zeybek Başkan
Prof. Dr. Bayram Nazır Üye
Prof. Dr. Fatih Yalçın Üye
Doç. Dr. Rıdvan Şahin Üye
Oğuzhan Tok
İşletme Müdürü
Üye